Allmänna villkor

Välkommen till Poker utan svensk licens! Dessa allmänna villkor styr din användning av vår webbplats och tjänster. Genom att fortsätta använda vår webbplats bekräftar du att du har läst och accepterar dessa villkor i sin helhet. Om du inte samtycker till någon del av dessa villkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Användning av webbplatsen

1.1. Du måste vara minst 18 år gammal för att använda vår webbplats och våra tjänster.
1.2. Du ansvarar för att säkerställa att all information du tillhandahåller oss är korrekt, uppdaterad och fullständig.
1.3. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent avbryta, ändra eller begränsa tillgången till vår webbplats och tjänster utan föregående meddelande.
1.4. Du får inte använda vår webbplats på ett sätt som kan orsaka skada, störning eller olägenhet för andra användare eller som bryter mot gällande lagar och bestämmelser.

Ansvarsfriskrivning

2.1. Informationen som tillhandahålls på vår webbplats är avsedd för allmän information och underhållning. Vi garanterar inte att informationen är korrekt, komplett eller aktuell, och tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller brister i informationen.
2.2. Vi ansvarar inte för några förluster, skador eller olägenheter som uppstår som ett resultat av din användning av informationen på vår webbplats eller eventuell förlitning på sådan information.
2.3. Vi ger ingen garanti för att vår webbplats kommer att vara tillgänglig eller att tillgången till vår webbplats kommer att vara oavbruten, säker eller utan fel.
2.4. Vi tar inget ansvar för eventuella fel eller skador som orsakas av virus eller skadlig kod som kan påverka din dator eller annan utrustning vid användning av vår webbplats.

Externa länkar

3.1. Vår webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje parter. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet, och vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet på sådana externa webbplatser.
3.2. Vi rekommenderar att du granskar de allmänna villkoren och sekretesspolicyerna för externa webbplatser som du besöker genom länkar från vår webbplats.

Immateriella rättigheter

4.1. Alla immateriella rättigheter relaterade till vår webbplats och dess innehåll ägs av oss eller våra licensgivare. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, text, bilder, grafik, logotyper, varumärken, programvara och andra material som är skyddade enligt tillämplig lagstiftning om immateriella rättigheter.
4.2. Du får inte reproducera, distribuera, modifiera, visa offentligt, utföra offentligt, skapa härledda verk, sälja eller på annat sätt utnyttja något av materialet på vår webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd eller tillstånd från respektive ägare av immateriella rättigheter.
4.3. Du får ladda ned och skriva ut material från vår webbplats endast för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du behåller all upphovsrätt och andra äganderättsmeddelanden intakta.

Sekretess

5.1. Vi behandlar din personliga integritet seriöst och följer tillämpliga dataskyddslagar. Vänligen läs vår sekretesspolicy för att förstå hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Ändringar av villkoren

6.1. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst genom att publicera uppdaterade villkor på vår webbplats. Dina fortsatta användning av vår webbplats efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till de ändrade villkoren.

Tillämplig lag och tvistlösning

7.1. Dessa allmänna villkor regleras av svensk lag.
7.2. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa allmänna villkor ska försöka lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingar inte leder till en lösning kan tvisten hänskjutas till behörig domstol enligt svensk lag.

Kontakt

8.1. Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål angående dessa allmänna villkor eller vår webbplats, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida.

Tack för att du har läst och accepterat våra allmänna villkor. Vi uppskattar ditt förtroende och hoppas att du får en trevlig och givande upplevelse på Poker utan svensk licens!